مقاله
در مقاله حاضر با يک نگاه تفصيلي سير تحولات گوناگون جزيره کيش در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، طبيعي و تاريخي موردبررسي و تحليل قرار گرفته است.
شنبه 27 مرداد 1397
امروزه بررسي ظرفيت گردشگري پايدار جهت تعيين دامنه ظرفيت پذيرش، از موضوعات مهم در بحث گردشگري کار آفرين به شمار مي رود. جزيره قشم به عنوان يکي از مقاصد گردشگري کشور، با توجه آسيب پذير بودن آثار فرهنگي و جاذبه هاي طبيعي و همچنين وجود ژئوپارک ثبت شده در آن، بحث حفاظت از ژئوپارک و در مجموع گردشگري اين جزيره کاملا ضروري است.
شنبه 27 مرداد 1397
گردشگري صنعتي درآمدزا و با صرفه اقتصادي بسيار مناسب است که با ايجاد تبادلات فرهنگي و اجتماعي ميان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگي هاي زيست محيطي امروز بسيار موردتوجه است. جاذبه هاي طبيعي هر کشوري در جذب گردشگر نقش بسزايي دارند.
شنبه 27 مرداد 1397
اين نوشتار بر اساس منابع دست اول ازجمله سفرنامه ها واسناد به جا مانده از عصر صفوي و همچنين تحقيقات جديد استوار است که به روش کتابخانه اي گردآوري و در قالبي تحليلي- توصيفي ارائه شده است.
شنبه 27 مرداد 1397
اين مقاله درصدد است تا به اين پرسش اصلي پاسخ دهد که گسترش علم و وضعيت سيستم آموزشي در نواحي سواحل شمالي خليج فارس بر چه منوالي بوده است و شاهان صفوي در راستاي گسترش علم در اين نواحي چه فعاليت هايي را انجام داده اند؟ روش پژوهش در اين مقاله توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي است.
شنبه 27 مرداد 1397
لذا هدف اين پژوهش بررسي نقش ويژگي هاي توپوگرافيک و مورفولوژيک منطقه ساحلي جنوب شرق کشور، در آمايش دفاعي است.
شنبه 27 مرداد 1397
ثار و متون بسياري از جغرافي نگاران مسلمان در شناخت جغرافياي ممالک اسلامي و از جمله درياهايي که در قلمرو سرزمين هاي اسلامي واقع شده بودند، بر جاي مانده است. از جمله اين آثار مي توان به «مسالک وممالک» اثر ابراهيم بن محمد، ابواسحاق کرخي اصطخري (م346. ق). که از نخستين جغرافي نويسان ايراني مسلمان در قرن چهارم هجري در ايران به شمار مي رود، را نام برد.
شنبه 27 مرداد 1397
راين مقاله به شهرها و ماندگاه هاي مهم سلوکي در جنوب ايران و سواحل خليج فارس بر اساس منابع تاريخي و اسناد باستان شناسي اشاره شده است.
شنبه 27 مرداد 1397
ن مقاله با تبيين رويکرد دفاعي امنيتي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه با توجه به ويژگي هاي ژئوپليتيکي منطقه سعي در پاسخ به اين سوال دارد که اين کارکرد ها چه تاثيري در اين منطقه استراتژيک دارد.
سه شنبه 23 مرداد 1397
شرايط آب و هوايي نقش خيلي موثري در ايجاد شرايط آسايش اقليمي دارد. در شکل گيري شرايط آسايش انسان از ديدگاه اقليمي چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند.
سه شنبه 23 مرداد 1397
وش تحقيق در اين نوشتار از نوع توصيفي- تحليلي و استفاده از منابع اسنادي و هم چنين بهره گيري از تکنيک تاکسونومي عددي است.
سه شنبه 23 مرداد 1397
مطالعه اينکه چگونه مي توان آن ها را رفع کرده و زمينه هاي همکاري ميان کشورهاي منطقه را فراهم کرد. مسایلی است که مقاله حاضر با رويکرد توصيفي- تحليلي به آن مي پردازد.
سه شنبه 23 مرداد 1397
در اين مقاله به تاريخچه روابط اين دو کشور و محورهاي تقابل کنوني آنها در سطح منطقه خاورميانه و خليج فارس پرداخته شده است.
سه شنبه 23 مرداد 1397
12345678910...
مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2015 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi