Turizmin Kısa Tarihi

Antikçağın(İslam Öncesi ) tamamında,kentler, yollar, konaklar  İran İmparatorluğunda gelişirken , nisbi güvenliğin mevcut olması  tacirler , işadamları ve aristokratların kolaylıkla yolculuk yapmalarını sağladı.Kimi İslam öncesine ait yazılarda , Rumluların ve Yunanların İran`a yolculuk yaptıklarını görüyoruz.Müslüman Arapların İrana girişiyle birlikte , bayındırlık durumu birkaç yüzyıl zayıflamaya yöneldi , buna rağmen eskiçağlardan oluşturulan altyapı nedeniyle yine de yolculuk yapılabilir durumdaydı.Müslümanların sınırların daha da geliştirmek istemeleri ve fetih yapmaları isteğinden ötürü , dünya gezginliği , 9. Ve 10. Yüzyıldan sonra İranda da arttı .Bu dönemdeki en ünlü gezginlerden , Nasır Hüsrev Kubadiyani (9. yüzyıl)`ye değinebiliriz.Bir taraftan da , özellikle 7. asırdan sonra , batılı gezginler de doğuya yolculuklarını artırıp İrana da geldiler .İslami dönemde de , İslamöncesi dönemler gibi konakıarın ve hanların kurulması ve yeniden inşa edilmeleri gündeme geldi .İsalmi dönemde ,İrana gelen ve syahatnamesi olan ilk batılı gezgin Tudelalı Bünyamin`di.
Safeviler döneminde(16.-17. Yüzyıl) ve özellikle 1.Şah Abbas döneminde , çok çekici bir ülke olarak bir çok gezginin dikkatini çekmiştir.Birinci Şah Abbas döneminden Safevilerin çöküşüne dek turizm bakımından iran'ın en verimli dönemi olmuştur.Bu başarıyı sağlayan birkaç etmen olmuştur. Bunların en önemlileri ulaşım yollarının ve güvenliğin gelişmesi ve  ayrıca konaklama tesisatının artması.Bu dönemde iran'a yolculuk yapan birçok gezgin olmuştur, bunlardan Sir Anthony ve Robert  Sherley ,Jean Babtiste Tavemier,Sir Thomas Herbert , Pietro Dela Valle , Adam Olearius ,Jean Clardin `e  değinebiliriz.
Safevi döneminin sona ermesiyle birlikte, güvensizlik ve stabil durumun  ortadan kalkmasıyla , İran topraklarında yıllarca süren istikrarsızlık ve anrşi hakim oldu ülkeye. Kacar döneminin ortalarından itibaren istikrarın sağlanması ve sömürgeciliğin ortaya çıkmasıyla, güçlü kolonyalist devletlerin rekabetiyle birlikte , İranda arkeolojik ve tarihi sırları açığa çıkmıştır.Meşrutiyet döneminden itibaren İranlıların batıya seyahat etmeleri de artış gösterdi .

 

 

Çeviri: MUHAMMED BAHTİYARİ

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi