Bizimle ilgili

Turizm , tek boyutlu bir olay değildir;ekonomik , sosyal-kültürel ve dini boyutları kapsayan , milletler ve kavimlerin yakınlaşmasını ,barış,güvenlik,demokrasi,özgürlük,sosyal-kültürel ilerlemeyi ve ayrıca ekonomik gelişmeyi yanında getiren bir olaydır.Bilim ve turizm arasındaki ilişki , iki bakımdan gözetlenip değerlendirilebilir;turizm , üniversite programlarında yer alan bir disiplin olarak   bilimsel bir konu gibi ele alınır , ayrıca turizm bir yolculuk veya gezinin ortasında gerçekleşen , tanımaya ve daha çok anlamaya  yönelik bir girişimdir. İslam  dininde de birçok ayet ve hadiste turizm üzerinde durulmuştur. İşte bu konuyla ilişkin ,  İRAN ÖĞRENCİLERİ BİLİM, KÜLTÜR  VE TURİZM MERKEZİ , gençler ve üniversiteliler  kuşağının turizm kültürünün yükseltilmesi ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak  amacıyla kurulmuştur  .Bu  merkezin yönetmeliği 2002 yılında onaylanmıştır.Bu merkezin işlevi ve amaçları , ülkenin kültürel önceliklerine göre tanımlanmış , planlama,seyahat –ziyaret programlarının düzenlenmesi ve icraatı , öğrencilere özel seyahat etkinliklerini, kültürel ,bilimsel ve eğitimsel amaçlar doğrultusunda hazırlamak bizim misyonumuz olmuştur.Bu merkez Tahran`da yer almaktadır ve ülke çapında birçok şubesi de bulunmaktadır.
Bu merkezin kurulmasından güdülen hedef, öğrencilerin turizm konusundaki kültürel etkinliklerinin örgütsel koordinasyon ve kararlarına odaklanması ,tarihi ve milli mirasların ,dini eserler ve ayinlerin tanıtılması, öğrencilerin mahrum bölgelerleri tanıması , seyahat ve turizm programlarında yeni örneklerin ortaya konulması , kolektivizm ve kolektif etkinliklerini artırmak ,başka ülkelerin ,özellikle de İslami ülkerin,milli ,tarihi ve kültürel kazanımlarını , onlarla daha etkili ve olumlu ilişkikurmak amacıyla  tanıtmaktır.
Bu merkez  şimdiye dek gösterdiği olumlu ve etkili faaliyetlerinden dolayı , turizm ve kültür alanındaki kimi kurum ve kuruluşlardan takdir görmüştür.Bunlardan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı tarafından,  16 Mehr1387(2008)  tarihinde gerçekleşen  “Turizmin  En İyileri Şöleni”indeiftihar belgesinin alınmasıdır.Aynı zamanda , bu merkezin bilgilendirme sitesinin etkili faaliyetleri sonucunda,22Mehr1391(2012) tarihinde gerçekleşen”Altıncı Uluslararası Dijital Medya Şöleni”nin ,İran`ın kültürel coğrafyasının tanıtılması  bölümünde de takdir belgesi elde etmiştir.

 

 

Çeviri: MUHAMMED BAHTİYARİ

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi