فصلنامه ها
شنبه 5 دی 1394 بازدید: 6494

 

عنوان نشريه:     فصلنامه میراث و گردشگری 
موضوع نشریه: میراث و گردشگری 
درجه علمی:      علمی ترویجی
زبان اصلی:      فارسی
زبان دوم:      انگلیسی
صاحب امتياز:    مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
مديرمسئول:      رحیم یعقوب زاده
سردبير:     دکتر سیدسعید هاشمی
مدیر داخلی: محمدحسین جان بابانژاد
ويراستار ادبي:  صدرا عمویی
وب سایت:      ISTTA.IR
تلفن:      66491222-66491136
نمابر:      66491586
پست الکترونیکی: TOURISMGEO@ISTTA.IR     
نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 72، طبقه دوم، مرکز گردشگری علمی– فرهنگی دانشجویان ایران.
نوع نشريه:      فصلنامه
وضعیت نشریه: سال اول، شماره 1، بهار 1395 چاپ شد. این فصلنامه موفق به کسب درجه علمی ترویجی شده است و هم اکنون در پایگاه های معتبر علمی نمایه می شود. فصلنامه "ميراث و گردشگري" مباحث نظری و كاربردي و نيز پژوهش هاي اصیل در حوزه مباحث مربوط به ابعاد و آثار مختلف گردشگري و ميراث فرهنگي را به چاپ می‌رساند.
هیأت تحریریه:
دکتر احمد پوراحمد (استاد دانشگاه تهران)، دکتر محمدتقی رهنمایی (استاد دانشگاه تهران)، دکتر محمدرضا رضوانی (استاد دانشگاه تهران)، دكتر محمدحسين ايماني خوشخو (دانشيار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكتر علي اصغر سعيدي (دانشيار دانشگاه تهران)، دكتر حميدضيايي پرور (استاديار سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگری)، دكتر صادق صالحي (استاديار دانشگاه مازندران)، دکتر حمید ضرغام بروجنی (استادیار دانشگاه علامه طباطبايي)، دكتر غلام حيدر ابراهيم باي سلامي (استادیار دانشگاه تهران)، دكتر سيد سعيد‌هاشمي (استاديار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكتر علي اكبر‌هاشمي راد (استاديار دانشگاه علم و فرهنگ)، دکتر علی رحیم پور (استاديار سازمان ميراث فرهنگي)، دکتر علی حسنی (استادیار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكتر شهرود اميرانتخابي (استاديار مركز بررسي هاي استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام)، عليرضا رحيمي (شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، رحیم یعقوب زاده (مدرس دانشگاه علم و فرهنگ).

 

 

عنوان نشريه:     فصلنامه مطالعات فرهنگی-سیاسی خلیج فارس 
موضوع نشریه: فرهنگ و سياست در گستره خليج فارس 
درجه علمی:      علمی ترویجی
زبان اصلی:      فارسی
زبان دوم:      انگلیسی
صاحب امتياز:    مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
مديرمسئول:      رحیم یعقوب زاده
سردبير:     دکتر سیدسعید هاشمی
مدیر داخلی: محمدحسین جان بابانژاد
ويراستار ادبي:  صدرا عمویی
وب سایت:      ISTTA.IR
تلفن:      66491222-66491136
نمابر:      66491586
پست الکترونیکی: persiangulf-journal@istta.ir   
نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 72، طبقه دوم، مرکز گردشگری علمی– فرهنگی دانشجویان ایران.
نوع نشريه:      فصلنامه
وضعیت نشریه: سال دوم، شماره 3، بهمن 1394 چاپ شد. فصلنامه بمطالعات فرهنگی-سیاسی خلیج فارس  موفق به کسب درجه علمی ترویجی شده است. این نشریه هم اکنون در پایگاه های معتبر علمی نمایه می شود. این فصلنامه با هدف طرح و تبیین مباحث نظری و كاربردي و نيز پژوهشهاي اصیل در حوزه مباحث مربوط به فرهنگ و سياست در گستره خليج فارس و توليد دانش در اين خصوص از همه اساتيد، پژوهشگران، دانشجويان و علاقه مندان مقاله مي‌پذيرد.

هیأت تحریریه:
دکتر حمید احمدی(استاد دانشگاه تهران)، دکتر محمدرضا رضوانی(استاد دانشگاه تهران)، دكتر ابراهیم مقيمي(استاد دانشگاه تهران)، دكتر محمدحسين ايماني خوشخو(دانشيار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكترنسرين معظمي(استاد پژوهشگاه فناوري‌هاي نوين)، دكتر محمود جعفري دهقي(دانشيار دانشگاه تهران)، دکتر ابراهیم حاجیانی(دانشیار دانشگاه شاهد)، دکتر حمید ضرغام بروجنی(دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي)، دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی(دانشیار دانشگاه تهران)، دکتر محسن رنجبر(دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری)، دكتر سعید پورعلی(عضو هيئت علمي جهاددانشگاهي)، دكتر سيد سعيد‌هاشمي(استاديار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكتر علي اكبر‌هاشمي راد(استاديار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكتر منوچهر جهانيان(استاديار دانشگاه علم و فرهنگ)، دكتر نصرالله پورمحمدي املشي(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني(ره))، دكتر حسين ربيعي(استاديار دانشگاه خوارزمي)، دکتر سیدعباس رجايی(استاديار دانشگاه تهران)، دکتر شهرود امیر انتخابی(استادیار مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام).

 

 

عنوان نشريه:      نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری 
موضوع نشریه: حوزه مطالعات بنیادین و کاربردی گردشگری
درجه علمی:      علمی پژوهشی
زبان اصلی:      فارسی
زبان دوم:      انگلیسی
صاحب امتياز:    دانشگاه مازندران
مديرمسئول:      دکتر صادق صالحی
سردبير:     پروفسور سعید راسخی
وب سایت:      tourismpd.journals.umz.ac.ir
تلفن:      95447474160
نمابر:      ----
صندوق پستي:      9544747416
نشانی:     بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه مازندران، دانشكده علوم انساني و اجتماعي.
نوع نشريه:      فصلنامه
وضعیت نشریه: سال چهارم، شماره 12، بهار 1394 چاپ شد. بر اساس نامه شماره  3/18/60291   مورخ   1392/4/30  کمیسیون محترم بررسی نشریات علمی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری  موفق به کسب اعتبار علمی پژوهشی شده است. این نشریه هم اکنون در پایگاه های معتبر علمی نمایه می شود.

نشریه "برنامه ریزی و توسعه گردشگری" به صاحب امتیازی دانشگاه مازندران در بهار 1391 فعالیت علمی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این نشریه تلاش دارد با همت و یاری پژوهشگران و اساتید حوزه مطالعات بنیادین و کاربردی گردشگری، را در راستای اعتلای بخش گردشگری میهمن عزیزمان، ایران،گام های موثری بردارد.

 

 

نشریه گردشگری شهری
قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری جهت تحقق اهداف خود اقدام به انتشار مجله علمی- پژوهشی گردشگری شهری می نماید.
صاحب امتیاز: قطب علمی برنامه ریزی وتوسعه پایدار گردشگری
مدیر مسئول: کرامت اله زیاری
تماس: 09195507187-
نشانی: تهران – خیابان انقلاب اسلامی- خیابان قدس- انتهای کوچه آذین- پلاک 50 – دانشکده جغرافیا- ساختمان شماره 1- طبقه دوم – اتاق 206- دفتر قطب گردشگری- ص. پ 6465-14155
پست الکترونیکی: taha.rabbani@ut.ac.ir             
وب سایت: http://jut.ut.ac.ir 

 

 

 

 

 

عنوان نشريه:      گردشگري و توسعه    
درجه علمی:      علمی پژوهشی
زبان اصلی:      فارسی
زبان دوم:      انگلیسی
صاحب امتياز:      موسسه انجمن علمي گردشگري ايران
مديرمسئول:      دكتر محمدحسين ايماني خوشخو
سردبير:      دكتر محمدتقي رهنمايي
وب سایت:      www.itsairan.ir
تلفن:      44239171-5 (021)
نمابر:      44214750 (021)
صندوق پستي:      13145/871
نشانی:      بلوار اشرفي اصفهاني، خيابان شهيد عربشاهي، خيابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
نوع نشريه:      فصلنامه

فصلنامه 'گردشگری توسعه' مجله‌ای علمی – پژوهشی است که تحقیقات تجربی و نظری در حوزه‌های گردشگری را منتشر می‌کند. هدف از انتشار آن، معرفی آخرین یافته‌های نظری و تجربی اندیشمندان و محققان کشور است.

 

 

 

عنوان نشريه:     مطالعات اجتماعی گردشگری
موضوع نشریه: حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی و گردشگری
درجه علمی:      علمی پژوهشی
زبان اصلی:      فارسی
زبان دوم:      انگلیسی
صاحب امتياز:    پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
مديرمسئول:      دکتر سید علی اکبر شمسیان
سردبير:     دکتر حمید ضرغام بروجنی
معاون سردبیر:   دکتر مژگان عظیمی هاشمی
تارگاه:      tourismpd.journals.umz.ac.ir
تلفن:      051-38764064، داخلی 114
نمابر:      051-38762001
صندوق پستي:      ------
وب سایت: http://journalitor.um.ac.ir/
نشانی:    پردیس دانشگاه فردوسی، سه راهی علوم تربیتی، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی.
نوع نشريه:      دوفصلنامه
وضعیت نشریه: نظر به اهمیت و آثار اقتصادی گردشگری بیشتر توجه پژوهش ها به حوزۀ اقتصاد و مدیریت گردشگری معطوف شده است و مطالعات گردشگری از منظر اجتماعی به تناسب سایر زمینه ها رشد نداشته است. پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی در نظر دارد با انتشار دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری بستری برای تضارب اندیشه ها و آراء پژوهشگران در خصوص زمینه ها، فرآیندها و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی مترتب بر گردشگری فراهم آورد و در تولید و اشاعۀ دانش اجتماعی پدیدۀ رو به رشد گردشگری ایفای نقش نماید. لذا این نشریه به انتشار مقالاتی می پردازد که پدیده گردشگری، عوامل مؤثر یا پیامدهای آن را در وجه اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار دهد. برای نیل به این اهداف لازم است مقاله حداقل یکی از شرایط زیر را دارا باشد:  ارائه یافته ها و نتایج پژوهش اصیل صاحبان اثر، تولید روش مند مفاهیم نظری اصیل و کمک به ارتقای بدنه معرفتی در زمینه مورد نظر و نوآوری روش شناختی.

 

 

عنوان نشريه:      ففصلنامه مطالعات مديريت گردشگري 
نوع نشريه:      فصلنامه
موضوع نشریه: حوزه مطالعات بنیادین و کاربردی گردشگری
درجه علمی:      علمی پژوهشی
زبان اصلی:      فارسی
زبان دوم:      انگلیسی
صاحب امتياز:   دانشگاه علامه طباطبايي - دانشكده مديريت و حسابداري
مديرمسئول:      دكتر لعيا الفت
سردبير:     دكتر اابوالفضل اردشير تاج زاده نمين
دوره انتشار:    فصلی
وب سایت:     tms.atu.ac.ir
نشانی الکترونیک:  jitims91 chmail.ir
تلفن:      88879402(021)
نمابر:      ----
صندوق پستي:    6479-14155
نشانی:     تهران، انتهاي اتوبان همت، دهكده المپيك، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده مديريت و حسابداري، دفتر فصلنامه.
وضعیت نشریه:   فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری در تاریخ 89/11/18 براساس نامه شماره 89/3/11/89309موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور گردید » اين نشريه تا شماره 12 با نام مطالعات جهانگردي منتشر شده است.

   

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi