معرفی کتاب
در این بخش به معرفی کتاب های داخلی منتشر شده با موضوعات جامع گردشگری پرداخته شده است. شما می توانید عنوان کتاب خود یا دیگران در این حوزه را به همراه سایر مشخصات (اسامی نویسندگان/ مترجمان، سال انتشار، نوبت چاپ، عنوان انتشارات و عناوین فصول کتاب به همراه تصویری از جلد کتاب (حداقل 400×300 pixel) را بصورت تایپی و در محیط word 2007 یا word 2003تنظیم و به آدرس info@istta.ir ارسال نمایید.
همچنین در صورت تمایل به دریافت هر یک از کتب منتشر شده از جانب مرکز گردشگری می توانید فرم مربوط به هر یک از کتب را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.
سفارش کتاب
لیست کامل کتاب ها
مقالات گردشگری
در این بخش به معرفی مقالات داخلی مرتبط با حوزه گردشگری پرداخته شده است. شما می توانید مقالات خود را به صورت تایپی و در محیط word 2007 یا word 2003 تنظیم و به آدرس info@istta.ir ارسال نمایید. سایت ایستا می تواند پس از بازنگری و ویرایش، مقالات شما را به نام فرستنده در سایت قرار دهد.
لیست کامل مقالات
پایان نامه
در این بخش به معرفی پایان نامه های داخلی مرتبط با حوزه مدیریت، برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری پرداخته شده است. شما می توانید عنوان پایان نامه خود و چکیده را به همراه سایر مشخصات (استاد راهنما، دانشگاه، رشته تحصیلی و سال) را به صورت تایپی و در محیط word 2007 یا word 2003به آدرس info@istta.ir ارسال نمایید.
لیست کامل پایان نامه ها