EKOLOJİK TURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ


Yrd. Doç. Dr. Şafak KAYPAK
Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
skaypak @ gmail.com
ÖZET

Bu çalışma, son zamanlarda büyük gelişme gösteren ekolojik turizm çeşitlerinin sürdürülebilirlik açısından önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Turizm sektörü, günümüzde ekonomik ve sosyal getirileriyle büyük bir potansiyel haline gelmiş ve bu potansiyelden en büyük payı almak için ülkeler arasında kıyasıya bir yarış başlamıştır. Bu yarışta en önemli araç, denizi kullanarak kıyı turizmini geliştirmek olmuştur. Bu süreçte, turizme büyük yatırımlar yapan Türkiye, deniz-kum-güneş üçlemesi ile hızlı ve plansız bir turizm gelişimi yaşamış ve kıyıların taşıma kapasitesi dolmuştur. Sonuçta alternatif turizm alanlarına yönelmek bir zorunluluk olmuş ve ekolojik turizm gereklilik halini almıştır. Ancak, uygulamalar başladığında karşılaşılan en önemli sorun, onun da sürdürülebilirliği olmuştur. Bu amaçla çalışmada; ekolojik turizm ve sürdürülebilirlik kavramları tanımlanarak, ekoturizm ve sürdürülebilir turizmin genel özellikleri, buna bağlı gelişen ve olası çevresel etkileri belirtilmektedir. Sürdürülebilir nitelik taşımayan hiçbir turistik eylemin uzun süreli olamayacağını vurgulayan bu çalışmanın, bu konudaki bilinci arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Ekolojik Turizm, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm

 

Makalenin PDF dosyasi

مرکز گردشگری علمی-فرهنگی دانشجویان ایران
Copyright ©2018 istta.ir All rights reserved. Powered & Designed by WebTakin.ir , Graphic by Yousefi
logo-samandehi