شنبه 16 دی 1396
sdfsdf
sdfsdfsdfsdf
متن کامل خبر...
سه شنبه 4 اسفند 1394
فراخوان مقاله شماره چهارم فصلنامه علمی- ترويجي «مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس»
شماره چهارم فصلنامه مطالعات فرهنگي – سياسي خليج فارس در راستاي اعتلاي نام خليج فارس و ارتقاي مباحث مرتبط با فرهنگ، سياست، تاریخ و ژئوپولتیک خليج فارس منتشر خواهد شد.
متن کامل خبر...
سه شنبه 4 اسفند 1394
انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات فرهنگی - سیاسی خلیج فارس
شماره سوم فصلنامه مطالعات فرهنگی - سیاسی خلیج فارس حاوی مقالات علمی - ترويجي در زمینه مسائل فرهنگی و سیاسی مربوط به خلیج فارس و ساکنان جزایر و جزاير آن منتشر شد.
متن کامل خبر...
سه شنبه 27 بهمن 1394
فراخوان پذيرش مقاله شماره چهارم فصلنامه مطالعات فرهنگي – سياسي خليج فارس
شماره چهارم فصلنامه مطالعات فرهنگي – سياسي خليج فارس در راستاي اعتلاي نام خليج فارس و ارتقاي مباحث مرتبط با فرهنگ، سياست، تاریخ و ژئوپولتیک خليج فارس منتشر خواهد شد.
متن کامل خبر...
سه شنبه 27 بهمن 1394
بررسی وضعیت گردشگري در برنامه «غیرمحرمانه»
وضعیت فعلی صنعت گردشگري کشور در برنامه آتي «غیر محرمانه» طی روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 اسفند ماه بررسی خواهد شد.
متن کامل خبر...
شنبه 24 بهمن 1394
برگزاری دوره های آموزشی توسط موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی سازمان میراث فرهنگی
دوره های آموزشی توسط موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار خواهد شد.
متن کامل خبر...
سه شنبه 20 بهمن 1394
کتابچه نشست "تاثیر شبکه های اجتماعی بر سیاستگزاری گردشگری در ایران" منتشر شد
مباحث علمی مطرح شده در نشست "تاثیر شبکه های اجتماعی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران" در قالب کتابچه منتشر شد.
متن کامل خبر...
12345678910...