تصاویری از مغازه های تهران قدیم
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      حجره بلور و لوسترفروشی در بازار تهران در دوره مظفرالدين‏شاه
 

 

 

 

 

 

 

حجره فرش فروشی

 

 

 

 

 

دستفروشی لباسهای كهنه در تهران قديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكانهای لباس فروشی و ملزومات خانگی در گوشه‏ای از بازار تهران قديم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                    سلمونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                                                                گوشه‌ای از یک قهوه خانه

 

 

 

مرد خارفروش در دوره قاجاريه

 

 

 

 

مغازه توتون فروشی در عهد قاجار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         مغازه سفالگری در تهران قديم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مغازه عطاری

 

نان فروشی (سنگك) در اواخر دوره قاجاريه

 

یك عطار دوره گرد در اواخر دوره قاجاريه  

 

گالری تصاویرنظرات شما پیرامون خبرامتیاز به خبرارسال به دوست