مقدمه:
طرح ملی "ایران مرز پرگهر" با هدف تقویت روحیه خود باوری و تاکید بر هویت ایرانی– اسلامی به منظور آشنایی با طرح ها و پروژه های بزرگ ملی و دستاوردهای عظیم صنعتی، علمی، پژوهشی، زیر بنایی و ... می باشد که طی30 سال نظام مقدس جمهوری اسلامی توسط مهندسین و متخصصین متعهد داخلی ساخته شده و همچنین به منظور شناخت مواریث فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی در قالب بازدید از میراث های طبیعی، تاریخی، باستانی، فرهنگی و اجتماعی برنامه ریزی شده است.
در این بین دانشگاههای بعنوان مراکز علمی کشور که پرورش دهنده نسل جوان برای بدست گرفتن مقدرات کشور می باشند، در پرورش ایده " خودباوری "، نقشی به سزا دارند و ضروری است ابتدا زمینه درک خودباوری در " استاد و دانشجو " بعنوان یکی از منابع انسانی مهم در کشور بوجود آید و راه برای هر گونه " خودباختگی " دراین قشر مسدود گردد.
به همین جهت مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در راستای رسالت خود و برای تقویت روحیه خودباوری در قشر دانشگاهی در صدد است که زبده ترین نخبگان علمی کشور ( اعم از استاد و دانشجو ) را با نتایج علمی ملموس ایده خودباوری در صحنه اجرا آشنا نماید و به همین سبب طرح تقویت روحیه خودباوری دانشجویان را ارائه نموده است.
پنجمین دوره چهارمین دوره