استان:
جاذبه های تاریخی و معماری
درباره تاریخی و معماری
مسجدها
مراکز عبادی و اسلامی
مراکز عبادی و اقلیت ها
کاروان سراها
باغ ها و عمارت ها
حمام ها و آب انبار ها
بند ها و پل های تاریخی
مدرسه ها و مکتب خانه ها
آرامگاهها
بازار ها و تیمچه ها
کتیبه ها و تپیه های باستانی
دژها،قلعه ها،مناره ها،برج ها
آثار عمرانی تاریخی
شهر ها و روستاهای تاریخی
ردیف عنوان
1 برج‌های آرامگاهی خرقان بويين زهرا
2 حسينيه روستای منصور بويين زهرا
3 مسجد جامع كبيرقزوين
4 مسجد و مدرسه شيخ الاسلام (مسعوديه) قزوين
5 مسجد و مدرسه سردارقزوين
6 مسجد و مدرسه صالحيه قزوين
7 مسجد حيدريه قزوين
8 مسجد پنجه علی قزوين
9 مسجد النبی قزوين
10 مسجد سنجيده قزوين
11 مسجد سبز قزوين
12 مدرسه و مسجد پيغمبريه قزوين
13 مسجد مولاوردي‌خان قزوين
14 مسجد مولاوردي‌خان قزوين
15 مسجد مولاوردي‌خان قزوين
16 مسجد و آب انبار حاج ابراهيم قزوين
17 مسجد محمديه قزوين
18 مسجد احمديه قزوين
19 مسجد موسی الرضا (سوخته چنار)قزوين
20 مسجد شيشه‌گرها ي قزوين
21 مسجد خواجه شهداي قزوين
22 بقعه پير؛ تاكستان
23 آرامگاه حمد الله مستوفي قزوين
24 آرامگاه خليل بن غازی (ملا خليلا) قزوين
25 آرامگاه امام احمدغزالي قزوين
26 آرامگاه رييس المجاهدين قزوين
27 گورستان حسن آباد قزوين
28 مقبره شهيد ثالث قزوين
29 آرامگاه صدر جهان (امام زاده اباذر) قزوين
30 آرامگاه مير ابراهيم بن معصوم قزوين
31 آرامگاه پير سفيد (مزار پير سفيد) قزوين
32 امام زاده علي شكر ناب آبيك
33 امام زاده علاء الدين بويين زهرا
34 زيارت گاه هفت صندوق تاكستان
35 امام زاده صالح و امام زاده سليمان تاكستان
36 امام زاده فضل الله تاكستان
37 امام زاده ولي ضيا آباد تاكستان
38 امام زاده زلان تاكستان
39 امام زاده كمال ضيا آباد تاكستان
40 امام زاده عبدالله تاكستان
41 امام زاده ولی تاكستان
42 امام زاده محمد طاهر تاكستان
43 امام زاده شاه زاده حسين قزوين
44 امام زاده بی بی زبيده قزوين
45 امام زاده بی بی سكينه قزوين
46 امام زاده آمنه خاتون قزوين
47 امام زاده اسماعيل قزوين
48 امام زاده اسماعيل قزوین
49 امام زاده سلطان سيد محمد قزوين
50 امام زاده علی اكبر قزوين
51 امام زاده علی قزوين
52 امام زاده سلطان ويس (قيس) قزوين
53 امام زاده نجم الدين قزوين
54 بقعه پيغمبريه قزوين
55 امام زاده قاسم قزوين
56 كليساي كانتور (برج ناقوس) قزوين
57 كليساي رفيع قزوين
58 كليساي ارامنه قزوين
59 كليساي آسوريان قزوين
60 سر درعالی قاپو قزوين
61 عمارت چهل ستون قزوين
62 عمارت شهرداری قزوين
63 عمارت باغ سبزه ميدان قزوين
64 عمارت حسينيه امينی هاي قزوين
65 خانه و عمارت محصص قزوين
66 هرزويل قزوين
67 مدرسه ديانت قزوين
68 مدرسه التفاتيه قزوين
69 مدرسه و مسجد پيغمبريه قزوين
70 مجموعه‌ بازار قزوين
71 بازار قزوين
72 سرای سعديه (سرای سعدالسلطنه) قزوين
73 تيمچه سرباز قزوين
74 سرای حاجی رضا قزوين
75 سرای ضراب خانه قزوين
76 سرای ضراب خانه قزوين
77 سرای وزير قزوين
78 سرای شاهرودی قزوين
79 سرای رضوی قزوين
80 تيمچه درويش مهدی قزوين
81 تيمچه رضوی قزوين
82 سرای گلشن قزوين
83 تيمچه حاج سيد كاظم قزوين
84 تيمچه حاج محمد تقی قزوين
85 تيمچه سرپوشيده قزوين
86 كاروان‌سرای محمد آباد خره (خورهه) بويين زهرا
87 كاروان سرای هجيب بويين زهرا
88 كاروان سرای سعدالسلطنه (سعديه) قزوين
89 كاروان سرای سلطان آباد قزوين
90 كاروان سرای پنبه قزوين
91 كاروان سرای قربان علی غازان قزوين
92 شاه عباسی قزوين
93 سد سپهسالار (باراجين) قزوين
94 پل لوشان قزوين
95 بند علی خان (باراچين) قزوين
96 پل ضياء آباد تاكستان
97 حمام شاه عباسی تاكستان
98 حمام قجر قزوين
99 حمام صفا ( حاج محمد رحيم) قزوين
100 آب انبار سردار قزوين
101 آب انبار سردار كوچک قزوين
102 آب انبار جنب مسجد جامع كبير قزوين
103 آب انبار حاج كاظم قزوين
104 آب انبار شيشه‌گر قزوين
105 آب انبار پنجه علی قزوين
106 آب انبار حاج كريم قزوين
107 آب انبار حاجی بابا (خطيب) قزوين
108 آب انبار رزگره كوچه قزوين
109 آب انبار حاج ملاآقا قزوين
110 آب انبار خان قزوين
111 آب انبار لالو قزوين
112 آب انبار زنانه بازار قزوين
113 قلعه دختر (قزقلعه) آبيك
114 برج‌های آرامگاهی خرقان بويين زهرا
115 ميل خرم آباد تاكستان
116 دروازه های قزوين
117 قلعه الموت قزوين
118 قلعه شميران قزوين
119 قلعه لمبسر قزوين
120 برج هاي دو گانه شميران قزوين
121 برج باراجين قزوين
122 قلعه شير كوه قزوين
123 ميمون قلعه قزوين
124 برج سنگی با كتيبه كوفی قزوين
125 برج ناقوس قزوين
126 پله گنبد قزوين
127 ايوان سنگي نياق (قلعه نياق) قزوين
128 كافر گنبدقزوين
129 كتيبه ها و تپه هاي باستاني قزوین
130 تپه خندو
131 تپه داكان
132 تپه الوند
133 سایر تپه های باستانی قزوین
 
اطلاعاتی در این نوع دسته بندی درج نشده است
 
اطلاعاتی در این نوع دسته بندی درج نشده است
ردیف عنوان
1 هرزويل قزوين
               
خانه و عمارت محصص قزوين  


خانه محصص در خيابان مولوي، محله آخوند واقع شده است و تاريخ بنا به حدود 1212هـ.ق و عهد قاجار مربوط مي‌شود. تاريخی كه در كتيبه سردر بنا ذكر شده 1220 هـ.ق را نشان مي‌دهد. ساختمان شامل حياط بيرونی ، اندروني، حوض خانه و ديوان خانه بوده كه اكنون قسمت‌هايی از آن باقی مانده است.
در حال حاضر بنا به صورت دو طبقه بوده و شامل جلوخان، هشتی و دالان، حياط و چند اطاق و زيرزمين در طبقه اول و يك تالار مستطيل شكل در طبقه فوقانی است. جلوخان با بدنه آجری دارای سه طاق نمای دو طبقه و قرينه همراه با تزيينات آجركاری در طرح های هندسي، گياهی و صليبی همراه با مقرنس‌كاری و گچ‌بری بوده و هشتی نيز دارای تزيينات كاربندی و سقف گنبدی شكل كم خيز است و طاق نماهايی دور تا دور هشتی به صورت طاقچه كار گذاشته شده است. دردالان نيز يك اطاق ارسي‌دار قرار گرفته كه نمايی به حياط دارد. تالارطبقه فوقانی نيز دارای درب های ارسی زيبايی است كه دارای نما رو به جلوخان و حياط خانه است. اين تالار دارای يك ايوان ستون دار و جلوخان بنا است كه در حال حاضر تحت عنوان بنياد قزوين شناسی فعال و داير است.