استان:
جاذبه های تاریخی و معماری
درباره تاریخی و معماری
مسجدها
مراکز عبادی و اسلامی
مراکز عبادی و اقلیت ها
کاروان سراها
باغ ها و عمارت ها
حمام ها و آب انبار ها
بند ها و پل های تاریخی
مدرسه ها و مکتب خانه ها
آرامگاهها
بازار ها و تیمچه ها
کتیبه ها و تپیه های باستانی
دژها،قلعه ها،مناره ها،برج ها
آثار عمرانی تاریخی
شهر ها و روستاهای تاریخی
ردیف عنوان
1 درباره معماری و تاریخی استان آذربايجان شرقی
2 مسجد كبود (گؤی مسجد) تبريز
3 مسجد ارگ تبريز
4 مسجد جامع تبريز
5 مسجد نصريه تبريز
6 مسجد استاد شاگرد تبريز
7 مسجد عينالی تبريز
8 مسجد ثقه الاسلام تبريز
9 مسجد اسماعيل خاله اوغلی تبريز
10 مسجد ملا باشی تبريز
11 مسجد روميان تبريز
12 مسجد محراب تبريز
13 مسجد حاج صفر علی تبريز
14 مسجد خزينه تبريز
15 مسجد مفيدآقا تبريز
16 مسجد شيخ الاسلام تبريز
17 مسجد دال و ذال تبريز
18 مسجد شاهزاده تبريز
19 مسجد مجتهد تبريز
20 مسجد ميرزا صادق آقا تبريز
21 مسجد مقبره تبريز
22 مسجد ميرزا مهدی قاری تبريز
23 مسجد حجه الاسلام تبريز
24 مسجد امام جمعه تبريز
25 مسجد حسن پادشاه تبريز
26 مسجد اوچ گؤزلی (سه چشمه) تبريز
27 مسجد ظهيريه تبريز
28 مسجد صاحب آباد تبريز
29 مسجد سيدالمحققين تبريز
30 مسجد روميان آذرشهر
31 محراب غار قدمگاه آذرشهر
32 مسجد جامع اسکو
33 مسجد پايتخت اسكو
34 مسجد جامع خروانق اهر
35 مسجد جامع اهر
36 مسجد جامع مهرآباد بناب
37 مسجد جامع سراب
38 مسجد اسنق سراب
39 مسجد جمال آباد سراب
40 مسجد جامع شبستر
41 مسجد محمد حنفيه شبستر
42 مسجد يادگار شاه شبستر
43 مسجد جامع تسوج شبستر
44 مسجد معزالدين مراغه
45 مسجد زنجيرلی مراغه
46 مسجد جامع مراغه
47 مسجد ملا رستم مراغه
48 مسجد شيخ بابا مراغه
49 مسجد جامع مرند
50 مسجد سنگی ترك ميانه
51 مسجد جمال آباد هريس
52 مسجد اسنق هريس
53 مقبره الشعرای تبریز
54 آرامگاه دو کمال تبریز
55 گورستان پنبه شلوار تبریز
56 قبر قیس تبریز
57 مقبره پیر جابر
58 مقبره پیر جابر
59 گورستان بادامیار
60 گورستان پیر حیران
61 گورستان ورنق
62 گورستان خسرو شاه
63 گورستان اسفنجان
64 آرامگاه سلطان حسام الدین فرقد
65 آرامگاه پير مرند
66 گورستان گججان
67 گورستان بقعه شيخ اسحاق سراب
68 مقبره شيخ محمود شبستری
69 مقبره باله حسن شبستر
70 قيزيل داش شبستر
71 مزار پيررجب شبستر
72 مزار شيخ اسماعيل شبستر
73 بقعه شاه حيدر كليبر
74 مقبره اوحدی مراغه ای
75 مقبره آقا مراغه
76 گورستان هيق هريس
77 امام زاده دال و ذال تبريز
78 بقعه صاحب الامر تبريز
79 بقعه سيد حمزه تبريز
80 مقبره سيد محمد سياه پوش تبريز
81 بقعه سيد ابراهيم تبريز
82 مقبره عون و زيد تبريز
83 زيارت گاه عينالی تبريز
84 امام زاده اسكو
85 امام زاده بزرگ سراب
86 بقعه شيخ اسحاق سراب
87 امام زاده عطاء الله مراغه
88 امام زاده معصوم مراغه
89 بقعه امام زاده اسماعيل ميانه
90 بقعه شيخ اسحاق هريس
91 كليسای شوقات (شوغات) تبريز
92 كليسای مريم مقدس تبريز
93 كليسای سركيس مقدس تبريز
94 كليسای موجومبار تبريز
95 كليسای سن استپانوس (خارابا كليسا) جلفا
96 کليسای هوانس مراغه
97 عمارت ایل گولی
98 بقایای عمارت ربع رشیدی
99 کاخ شهرداری تبریز
100 خانه امیر نظام تبریز
101 خانه بهنام تبریز
102 خانه سلماسی تبریز
103 خانه مشروطیت تبریز
104 ساختمان تاریخی طومانیانس
105 رصد خانه مراغه
106 گنبد سرخ مراغه
107 گنبد مدور مراغه
108 گنبد كبود مراغه
109 گنبد غفاريه مراغه
110 گؤی برج مراغه
111 روستای کندوان
112 روستای تورامين آذرشهر
113 دهستان ديكله اهر
114 رباط شاه عباسی گويجه بيل اهر
115 روستای سيس شبستر
116 منطقه تاريخی قوبول دره سی كليبر
117 روستاي هرزند مرند
118 مدرسه اكبريه تبريز
119 مدرسه جعفريه تبريز
120 مدرسه حاج صفر علی تبريز
121 مجموعه بازار تبریز
122 تیمچه مظفریه تبریز
123 راسته بازار تبریز
124 بازار امیر تبریز
125 بازار صادقیه تبریز
126 بازار شیشه گر خانه تبریز
127 بازار میر ابوالحسن تبریز
128 راسته کهنه تبریز
129 بازار تاريخی اهر
130 کارون سرای شاه عباسی جلفا
131 کارون سرای هلاکو مرند
132 كاروان سرای جمال آباد ميانه
133 پل سنگی تبريز
134 پل آجی چای تبريز
135 پل باختر تبريز
136 پل وينار تبريز
137 پل شاه عباسی جلفا
138 پل های خدا آفرين كليبر
139 پل چيكان مراغه
140 پل سنگی مراغه
141 پل هلاکو مراغه
142 پل ليلان چای مراغه
143 پل مزرعه مرند
144 پل دختران ملكان
145 پل گردنه شبلی ميانه
146 پل شهر چای ميانه
147 پل دختر ميانه
148 پل آذر شهر
149 حمام كردشت (اهر)
150 آب انبار رصدخانه مراغه
151 حمام ليوارجان مرند
152 حمام روستای ترك (ميانه)
153 ارگ عليشاه تبريز
154 قلعه آق گنبد (هلاكو) تبريز
155 قلعه قهقهه اهر
156 قلعه كردشت اهر
157 قلعه نودوز اهر
158 قلعه تاريخی پشتو اهر
159 قلعه جوشين جلفا
160 قلعه مرازاد – قلعه مارآزاد جلفا
161 قلعه بابك (بذ يا جمهور كليبر)
162 قلعه آوارسين كليبر
163 قلعه پيغام كليبر
164 قلعه قهقهه كليبر
165 برج سنگی کليبر ( قشلاق قاجار لوجا)
166 برج دوزال كليبر
167 قلعه و غار قيز لار قالاسی مراغه
168 قلعه ضحاك (هشترود مراغه)
169 برج مدور آجری مراغه
170 قلعه علی بيك مرند
171 طاق و قلعه هلاکو
172 قلعه دختر (قيز قالاسی) ميانه
173 تپه مصلی آذرشهر
174 تپه باستای شیر امین
175 تپه پیر قطران
176 سنگ نبشته سقدل
177 لاری تپه اهر
178 تپه باستانی آ‎غامال تپه سی اهر
179 تپه باستانی كرنالو اهر
180 تپه باستانی برمس اهر
181 تپه نقاره اهر
182 هاچا تپه سی اهر
183 قره تپه اهر
184 تپه باستانی رواسجان اهر
185 مطلب تپه سی اهر
186 تپه باستانی آق باغلار
187 تپه قره چیق
188 تپه آتشکده
189 سنگ نبشه رازلیق
190 سنگ نبشته قیرخ قیزلار
191 سنگ افراشته های قیرخ قیزلار
192 تپه باستانی امام چای
193 تپه باستای قره جوق
194 آیی قلعه سی
195 تپه اژدها
196 تپه باستانی میر موسی
197 تپه قلعه مرند
198 تپه باستانی قلعه باروج
 
ردیف عنوان
1 مسجد كبود (گؤی مسجد) تبريز
2 مسجد ارگ تبريز
3 مسجد جامع تبريز
4 مسجد نصريه تبريز
5 مسجد استاد شاگرد تبريز
6 مسجد عينالی تبريز
7 مسجد ثقه الاسلام تبريز
8 مسجد اسماعيل خاله اوغلی تبريز
9 مسجد ملا باشی تبريز
10 مسجد روميان تبريز
11 مسجد محراب تبريز
12 مسجد حاج صفر علی تبريز
13 مسجد خزينه تبريز
14 مسجد مفيدآقا تبريز
15 مسجد شيخ الاسلام تبريز
16 مسجد دال و ذال تبريز
17 مسجد شاهزاده تبريز
18 مسجد مجتهد تبريز
19 مسجد ميرزا صادق آقا تبريز
20 مسجد مقبره تبريز
21 مسجد ميرزا مهدی قاری تبريز
22 مسجد حجه الاسلام تبريز
23 مسجد امام جمعه تبريز
24 مسجد حسن پادشاه تبريز
25 مسجد اوچ گؤزلی (سه چشمه) تبريز
26 مسجد ظهيريه تبريز
27 مسجد صاحب آباد تبريز
28 مسجد سيدالمحققين تبريز
29 مسجد روميان آذرشهر
30 محراب غار قدمگاه آذرشهر
31 مسجد جامع اسکو
32 مسجد پايتخت اسكو
33 مسجد جامع خروانق اهر
34 مسجد جامع اهر
35 مسجد جامع مهرآباد بناب
36 مسجد جامع سراب
37 مسجد اسنق سراب
38 مسجد جمال آباد سراب
39 مسجد جامع شبستر
40 مسجد محمد حنفيه شبستر
41 مسجد يادگار شاه شبستر
42 مسجد جامع تسوج شبستر
43 مسجد معزالدين مراغه
44 مسجد زنجيرلی مراغه
45 مسجد جامع مراغه
46 مسجد ملا رستم مراغه
47 مسجد شيخ بابا مراغه
48 مسجد جامع مرند
49 مسجد سنگی ترك ميانه
50 مسجد جمال آباد هريس
51 مسجد اسنق هريس
 
اطلاعاتی در این نوع دسته بندی درج نشده است
درباره معماری و تاریخی استان آذربايجان شرقی 

 

در استان آذربايجان شرقی بناها و مکان های تاريخی بسيار زيادی وجود دارد که پيشينه کهن فرهنگی و تاريخی استان، اصلی ترين عامل به وجود آمدن اين بناها و اماکن تاريخی و فرهنگی در منطقه است. نزديک به پنجاه مسجد تاريخی و قديمی در اين استان وجود دارند که تقريبا همه آن ها از مکان های ديدنی منطقه به شمار می آيند. مسجد کبود يکی از قديمی ترين و مهم ترين بناهای مذهبی و يکی از شاهکارهای معماری در بين مساجد است و مسجد جامع اهر نيز از نظر شيوه معماری و تزيينات از مساجد بسيار زيبای استان به شمار مي آيد. مسجد جامع مهرآباد بناب که بر فراز پشته ای ساخته شده است، جزو چشم گيرترين بناهای مركز شهر بناب به حساب می آيد. مسجد جامع مرند در آغاز يكی از آتشكده های دوره ساسانی بوده که بعدها با سكونت ارامنه در آن به كليسا تبديل شده است.